Kwaliteit bepalen

Als u een eHealth meettoepassing hebt gekozen, is het belangrijk om de kwaliteit ervan te bepalen. Deze wordt bepaald door de klinimetrische kwaliteit en de hanteerbaarheid.

Ik controleer bij COTAN de klinimetrische kwaliteit van de eHealth meettoepassing en maak op basis daarvan mijn keuze."

Klinimetrische kwaliteit

Om goed te kunnen meten moet een eHealth toepassing, betrouwbaar, valide en responsief zijn.  Betrouwbaarheid, validiteit en responsiviteit worden uitgedrukt in verschillende eenheden. Wanneer de klinimetrische kwaliteit nog onbekend is, kunt u informatie opzoeken over het instrument via beoordelingen van de meettoepassing geschreven door erkende instanties (universiteiten, hogescholen, gezondheidsinstellingen, of COTAN).

3 2

Bron: cosmin.nl

Voorbeeld van klinimetrische eigenschappen

Als eHealth tool gebruikt en een stappenteller bij een patiënt met COPD. U wilt van deze stappenteller de klinimetrische eigenschappen betrouwbaarheid, validiteit en responsiviteit weten. Maar wat betekenen deze precies?

Betrouwbaarheid: De stappenteller meet bij een gelijk aantal stappen altijd dezelfde hoeveelheid stappen.
Validiteit: De stappenteller meet ook daadwerkelijk stappen en geen andere bewegingen.
Responsiviteit:
 De stappenteller meet of uw patiënt met COPD meer of minder stappen heeft gezet per dag.

Hanteerbaarheid

Hanteerbaarheid is van belang voor het gebruik van een eHealth meettoepassing in de dagelijkse praktijk. Hanteerbaarheid is opgedeeld in objectieve hanteerbaarheid - die betrekking heeft op de eHealth meettoepassing zelf - en subjectieve hanteerbaarheid - welke gerelateerd is aan kenmerken van de cliënt en zorgprofessional.

Bron: Beurskens S. et al. Meten in de praktijk. Stappenplan voor het gebruik van meetinstrumenten in de gezondheidszorg. 3rd editie Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2020