Disclaimer

1. Gegevens op de website

Zuyd Hogeschool en haar partners heeft als doelstelling de gebruiker te voorzien van een wegwijzer voor het meten met eHealth in de eerste lijn gezondheidszorg.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Zuyd Hogeschool en haar partners niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Zuyd Hogeschool en haar partners aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of (on)bereikbaarheid van de website.

De website metenmetehealth.nl wordt aangeboden door Zuyd Hogeschool en haar partners. Met deze website ondersteunen we het meten met eHealth in de eerste lijn gezondheidszorg. Zuyd Hogeschool en haar partners is echter niet de auteursrechthebbende van alle gepresenteerde inhoud en tools. U bent als gebruiker altijd zelf verantwoordelijk voor de tools die u gebruikt.

2. Werking website

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter altijd voorkomen dat onderdelen niet werken of dat de website problemen veroorzaakt voor uw computer. Zuyd Hogeschool en haar partners kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. Mocht je problemen ondervinden op de website, laat ons dit dan weten door het sturen van een e‐mail via het contactformulier. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.