Wegwijzer meten met eHealth

Deze wegwijzer helpt u als zorgprofessional op weg bij al uw vragen over het vinden, kiezen, gebruiken en implementeren van eHealth meettoepassingen.

De opkomst van meten met eHealth is, als aanvulling op overige vormen van meten, zowel voor de zorgprofessional als de cliënt onomkeerbaar. Deze website richt zich op (toekomstige) zorgprofessionals in de eerstelijnszorg op het gebied van meten met eHealth in de individuele cliëntenzorg.

Verschillende meettoepassingen van eHealth

Meten met eHealth omvat binnen deze afbakening een breed scala aan toepassingen. Bijvoorbeeld het digitaal toesturen, invullen en scoren van een vragenlijst, monitoring van het bewegen middels een activity tracker, thuismetingen van bloeddruk invullen in een digitaal portaal of automatische scoring van een taaltest die in de spreekkamer op een tablet is afgenomen.

Op weg met eHealth

Benieuwd wat eHealth meettoepassingen voor u kunnen betekenen? Of bent u al klaar om een meettoepassing binnen uw organisatie te implementeren? Zet een stap vooruit met onderstaande wegwijzer.

Is het u al duidelijk waarom, wat en op welke wijze u iets digitaal wilt meten binnen uw praktijk?

Weet u al welke app of toepassing u hiervoor wilt inzetten?

Weet u hoe u de kwaliteit bepaalt van de door u in te zetten app of toepassing?

Is het u duidelijk hoe het meetinstrument in de praktijk toegepast gaat worden?

Weet u hoe u het meetinstrument implementeert?

U lijkt al voldoende geïnformeerd

Het lijkt erop dat u al weet wat u wilt meten, hoe de kwaliteit ervan geborgd kan worden en op welke manier u het meetinstrument implementeert. Toch benieuwd naar hoe u uw implementatie kunt aanscherpen? Kijk dan eens hieronder bij de 5 stappen uit onze wegwijzer.

Stappen naar meten met eHealth

Meten met eHealth omvat een breed scala aan toepassingen: van 'digitaal toesturen, invullen en scoren van een vragenlijst' tot 'monitoring van bewegen middels een activity tracker'. En van 'thuismetingen van bloeddruk' tot 'automatische scoring van een taaltest'. Volg de stappen in onze wegwijzer om gestructureerd te komen tot een implementatie van een eHealth meettoepassing binnen uw organisatie.

Stap 1

Meetvraag formuleren

Als vertrekpunt voor het zoeken naar een passende eHealth meettoepassing bepaalt u waarom u digitaal wilt meten, wat u digitaal wilt meten en met welk type toepassing u wilt meten.

Lees meer
Stap 2

Meetinstrument zoeken

Op basis van waarom, wat en waarmee u wilt meten, gaat u zoeken naar een eHealth meettoepassing.

Lees meer
Stap 3

Kwaliteit bepalen

Als u een eHealth meettoepassing hebt gekozen, is het belangrijk om de kwaliteit ervan te bepalen. Deze wordt bepaald door de klinimetrische eigenschappen en de hanteerbaarheid.

Lees meer
Stap 4

Meetinstrument toepassen

Als u een eHealth meettoepassing heeft uitgekozen is het zaak deze op de juiste manier te instrueren aan de cliënt en de resultaten te interpreteren en te gebruiken.

Lees meer
Stap 5

Implementeren

Implementatie is een continu proces wat door alle tegels heen loopt. Er zijn veel verschillende implementatiemodellen. Een veelgebruikt model is het 5 fasen model van Wensing & Grol (2020) (2006).

Lees meer

Mede ontwikkeld door

Samen Spraak
Mijn Ergo
ParaMedisch Centrum Zuid
Blij Logopedie
Fysio Annadal
ICL
Ergotherapie praktijk Martens