Meetvraag formuleren

Als vertrekpunt voor het zoeken naar een passende eHealth meettoepassing bepaalt u waarom, wat en hoe u digitaal wilt meten. 

Door eHealth kunnen we parameters meten die we voorheen niet konden meten"

Voorheen werd slaapkwaliteit achteraf mondeling uitgevraagd. Met een eHealth meettoepassing kan ik slaap real-time meten.

Waarom digitaal meten?

Onderstaande figuur geeft aan welke reden(en) en doel(en) bij uw digitale meetvraag kunnen passen. 

Deze wegwijzer richt zich met name op digitaal meten ten behoeve van de individuele cliëntenzorg. De informatie en tools zijn ook bruikbaar voor andere redenen om te meten.

1 1

Brons: S. Beurskens

Wat meten?

De hulpvraag van de cliënt vormt het uitgangspunt om samen te beslissen welke parameter(s) u digitaal wilt meten. Verschillende modellen helpen om parameters te classificeren binnen verschillende domeinen. Daarnaast ondersteunen ze de zorgprofessional om te bepalen welke domeinen en parameters relevant zijn in relatie tot het gezondheidsprobleem.

Veel gebruikte modellen zijn:

Waarmee meten?

Bij het kiezen van een geschikte eHealth meettoepassing bepaalt u eerst welke soort van meten van toepassing is op uw meetvraag. Vervolgens kiest u een geschikte methode van digitaal meten die past bij de cliënt, de meetvraag en de context. 

Ordening van meetinstrumenten naar soort van meten

 • Generiek
  Wordt toegepast voor:
  Iedere diagnose; maakt vergelijking van impact mogelijk met andere aandoeningen of met mensen zonder aandoening
  Voorbeeld:

  Kwaliteit van leven
 • Ziekte-specifiek
  Wordt toegepast voor:
  Diagnose of uitkomsten van een bepaalde ziekte of aandoening meten, beperkt tot een aantal voor de ziekte relevante vragen of domeinen; vaak responsiever dan generieke instrumenten
  Voorbeeld:

  Kwaliteit van leven bij kanker
 • Domein-specifiek
  Wordt toegepast voor:
  Metingen gericht op een specifiek domein,zowel generiek als ziekte-specifiek; eventueel computer adaptief ( meten met minder vragen: vervolgvraag uit een databank op basis van antwoord op vorige vraag)
  Voorbeeld:

  Pijn, 1 domein van kwaliteit van leven bv. participatie, voeding
 • Patiënt-specifiek
  Wordt toegepast voor:
  Geïndividualiseerd meten, de cliënt selecteert activiteiten of problemen om te meten;
  vaak responsiever dan generieke instrumenten
  Voorbeeld:

  Patiënt-gerapporteerde klachten bv met betrekking tot zelfredzaamheid

Ordening van meetinstrumenten naar methode van meten

 • Vragenlijst
  Wordt toegepast voor:
  Ervaren gezondheid(sproblemen) of kwaliteit van leven
  Voorbeeld:

  Digitaal in te vullen PROM via EPD
 • Klinische testen
  Wordt toegepast voor:
  Instrumenten die kwantitatief meten; objectieve fysieke metingen, en beeldvormende technieken
  Voorbeeld:

  Meten van stemvolume en toonhoogte via een app, digitale bloeddruk meting
 • Observaties
  Wordt toegepast voor:
  Gestructureerde observatielijst in kaart brengen gedrag;
  Bij cliënten die zelf niet (goed) kunnen communiceren of om te kijken naar werkelijk gedrag
  Voorbeeld:
  Digitale observatielijst voor ouders mbt taalontwikkeling, Observatie via video, digitale observatielijst voor geestelijk en sociaal functioneren (HoNOS+)
 • Performance test
  Wordt toegepast voor:
  Capaciteitstesten binnen een gestandaardiseerde omgeving, meten iemands capaciteit tijdens bepaalde activiteiten
  Voorbeeld:

  Digitaal afnemen en scoren van een taaltest, wandeltest 6MWT-app
 • Performance meting
  Wordt toegepast voor:
  Meten van activiteiten binnen de eigen omgeving
  Voorbeeld:

  ALS thuis meten en coachen app, metingen met wearables of apps

Bron: Beurskens S. et al. Meten in de praktijk. Stappenplan voor het gebruik van meetinstrumenten in de gezondheidszorg. 3rd editie Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2020