Wegwijzer

Meten met eHealth omvat een breed scala aan toepassingen: van 'digitaal toesturen, invullen en scoren van een vragenlijst' tot 'monitoring van bewegen middels een activity tracker'. En van 'thuismetingen van bloeddruk' tot 'automatische scoring van een taaltest'. Volg de stappen in onze wegwijzer om gestructureerd te komen tot een implementatie van een eHealth meettoepassing binnen uw organisatie.

Stappen naar meten met eHealth

Meten met eHealth omvat een breed scala aan toepassingen: van 'digitaal toesturen, invullen en scoren van een vragenlijst' tot 'monitoring van bewegen middels een activity tracker'. En van 'thuismetingen van bloeddruk' tot 'automatische scoring van een taaltest'. Volg de stappen in onze wegwijzer om gestructureerd te komen tot een implementatie van een eHealth meettoepassing binnen uw organisatie.

Stap 1

Meetvraag formuleren

Als vertrekpunt voor het zoeken naar een passende eHealth meettoepassing bepaalt u waarom u digitaal wilt meten, wat u digitaal wilt meten en met welk type toepassing u wilt meten.

Lees meer
Stap 2

Meetinstrument zoeken

Op basis van waarom, wat en waarmee u wilt meten, gaat u zoeken naar een eHealth meettoepassing.

Lees meer
Stap 3

Kwaliteit bepalen

Als u een eHealth meettoepassing hebt gekozen, is het belangrijk om de kwaliteit ervan te bepalen. Deze wordt bepaald door de klinimetrische eigenschappen en de hanteerbaarheid.

Lees meer
Stap 4

Meetinstrument toepassen

Als u een eHealth meettoepassing heeft uitgekozen is het zaak deze op de juiste manier te instrueren aan de cliënt en de resultaten te interpreteren en te gebruiken.

Lees meer
Stap 5

Implementeren

Implementatie is een continu proces wat door alle tegels heen loopt. Er zijn veel verschillende implementatiemodellen. Een veelgebruikt model is het 5 fasen model van Wensing & Grol (2020) (2006).

Lees meer