Interpretatie van herhaalde metingen

  • Vergelijkingen herhaalde metingen met de eerste meting: De herhaalde metingen worden vergeleken met de eerdere metingen om te zien of er verschil is. Check of er informatie beschikbaar is over het minimaal klinisch relevant verschil.
  • Minimaal klinisch relevant verschil: Indien er literatuur beschikbaar is over het minimaal klinisch relevant verschil (de voor- of achteruitgang in een score waarbij de cliënt dit merkt in zijn dagelijks leven) kan u de herhaalde metingen hiermee vergelijken.
  • Afwezigheid van minimaal klinisch relevant verschil: De verandering kan nog wel worden vergeleken met een afkapscore. Bijvoorbeeld: Scoort een cliënt bij de eerste meting onder de normwaarde en bij de volgende keer erboven? Dan is de verandering alsnog relevant.