Interpretatie van een enkele meting

  • Absolute afkapscore: Als er een afkapscore aanwezig is, kunt u de score van de patiënt vergelijken met de afkapscore (bijvoorbeeld: Een score van hoger dan 11 bij de online afname van de Hospital Anxiety and Depression Scale betekent dat de cliënt een matige depressie heeft).
  • Normwaarden gebaseerd op een normpopulatie: Normwaardes kunnen voortkomen uit een gezonde populatie maar bijvoorbeeld ook uit een ziekte-specifieke populatie. Hierdoor kunt u bepalen hoe ver de cliënt met zijn score verwijderd is van ‘volledige gezondheid’ of van ‘patiënten zoals ik’.
  • Afwezigheid van afkapscores en normwaarden: Het zal regelmatig voorkomen dat er geen normwaardes beschikbaar zijn. De interpretatie dient dan te gebeuren op basis van uw ervaring.